IFD : Image Forgery Detection

الگوی باینری محلی ( LPB )

1)  الگوی دودویی محلی:

الگوریتم الگوی باینری محلی  (LBP) در سال 1994 ابداع گردید. الگوی دودویی محلی یکی از روش هایی است که در عین سادگی می تواند ویژگی های مناسبی برای طبقه بندی بافتی با دقت بالا تولید کند. در روش معمول الگوی محلی باینری، از هیستوگرام برای استخراج ویژگی ها استفاده می کند. از آنجایی که الگوی دودویی محلی هم از مشخصه های آماری و هم ساختاری بافت استفاده می کند یک ابزار قدرتمند برای تحلیل بافت می باشد. در اپراتور الگوی دودویی محلی، الگوهای بافت محلی بوسیله مقایسه مقدار پیکسل های مجاور با مقدار پیکسل مرکزی استخراج می شوند و با کدهای دودویی نشان داده می شوند.

الگوی دودویی محلی که ابتدا توسط اوجالا و همکارانش در سال1996  پیشنهاد شد بعلت مقاومتش نسبت به تغییرات روشنایی، پیچیدگی محاسباتی کم و توانایی کدگذاری جزئیات یکی از رایجترین توصیفگرها می باشد. دیگر نوع جالب توسط تان و تریگس به منظور حل مشکل حساسیت به نویز در فضای تصویر یکنواخت پیشنهاد شده است، این روش که الگوهای سه تایی محلی (LTP) نامیده می شود یک رمزگذاری سه مقداری پیشنهاد می کند که شامل آستانه حول صفر برای ارزیابی تفاوت مقیاس خاکستری محلی می شود. انواع دیگری از توصیفگرهای الگوهای محلی باینری وجود دارد.

الگوی باینری محلی مستقل از چرخش، توسعه ای دیگر از الگوی محلی باینری است. زمانی که یک تصویر در صفحه می چرخد تمام همسایه ها حول پیکسل مرکزی در یک جهت خواهند چرخید. این اثر چرخش منجر به مقادیر متفاوتی برای الگوی باینری محلی می شود. برای این منظور محققین توسعه ی جدیدی از الگوی محلی باینری که مستقل از  چرخش می باشد را معرفی کرده اند.( الگوی باینری محلی با  چرخش ثابت). عبارت مستقل از چرخش در اینجا مربوط به تغییرات مکانی وابسته به تغییرات نور و یا اشیا متفاوت نمی باشد. مستقل از چرخش برای برطرف کردن اثر نامطلوب چرخش، از عملگر چرخشی بیتی دایره ای به سمت راست استفاده می شود تا با چندین تکرار تمامی کدهای دودویی که با این بیت ها میس تواند تولید کرد را بدست آورد و سپس کمترین مقدار دهدهی را از الگوی باینری بدست آورد.

پایه ی این روش به صورت زیر است:

آنگونه که در شکل زیر توضیح داده شده است یک ماتریس سه در سه داریم. هر کدام از پیکسل ها با هشت پیکسل همسایه  در مجاورت سه در سه با کمکردن مقادیر پیکسل مرکزی مقایسه شده است و هر کدام از خانه ها مقدارش کمتر از مقدار صفر مرکزی باشد صفر نشان میدهد و موارد دیگر (اگر بزرگتر از صفر و یا برابر یک باشد) با یک همراه هستند. برای هر کدام از پیکسل های مشخص، یک عدد دودویی با استفاده از تمامی این مقادیر دودویی در یک جهت بلوکی ارائه می گردد که از قسمت های مجاور بالا-سمت چپ شروع شده است. مقادیر دهدهی مربوط به آن در زمینه عدد دودویی ایجاد شده در ادامه برای مشخص نمودن یک پیکسل مشخص استفاده شده است.  اععداد دودویی حاصل بصورت کدهای الگوی باینری محلی لحاظ می گردند.

شکل زیر نمونه ای از شکل توسعه یافته اپراتور الگوی دودویی محلی یعنی الگوی دودویی محلی طویل شده (ELBP) را نشان می دهد که در آن علامت P و R نشان دهنده P نمونه گیری  مجاور به صورت نقاطی بر روی یک دایره با شعاع r می باشد.

با توجه به یک پیکسل مرکزی در تصویر، کد الگوی دودویی محلی با مقایسه آن پیکسل با پیکسل های مجاور محاسبه می شود.

یک الگوی دودویی در صورتی تحت عنوان یکنواخت خوانده می شود که حداکثر محتوی دو گذار بیتی از صفر به یک و یا برعکس در شرایطی باشد که رشته بیت مربوطه به صورت مدور در نظر گرفته می شود. برای (11110111) دو گذار دارد پس یکنواخت است در حالیکه (11001001) با چهار گذار چنین شرایطی ندارد

2) انتخاب ویژگی الگوی دودویی محلی محور:

در اغلب فعالیت های صورت گرفته، تصویر ورودی بصورت مناطق کوچک تقسیم بندی می گردد که هیستوگرام دودویی محلی از آن حاصل شده است و هیستوگرام های محلی به هم پیوسته طولانی به بردار ویژگی های طولانی تر توسعه یافته اند. بعلاوه برخی از متغیرهای جدید سبب افزایش طول بردار ویژگی بطور چشمگیری خواهند شد که از آن جمله می توان به الگوی دودویی محلی توسعه یافته، الگوی محلی باینری واریانس و الگوی دودویی محلی موجکی گابور اشاره نمود.

اعتقاد بر این است که بردار ویژگی دودویی محلی محور حاصل می تواند یک نمونه فوق کامل را با اطلاعات فراوان ارائه نماید که به عنوان مورد متمایزتر و متراکمتر مطرح می گردد. می توانیم این روش را به دو طبقه بندی تقسیم نماییم. اولین مورد کاهش دهنده ی طول ویژگی ها بر مبنای برخی از قوانین (همانند الگوهای یکنواخت) می باشد در حالیکه مورد دیگر استفاده کردن از روش های انتخاب ویژگی برای انتخاب الگوهای متمایز می باشد. هر دو مورد جریان نکات مثبت و منفی منحصر بفرد خود را دارند. اولین مورد ساده است که قابلیت انتخاب ویژگی محدودی داردو در مقابل مورد دوم ظرفیت انتخاب ویژگی بهتری را نشان می دهد.

در نهایت الگوی دودویی محلی یکی از قدرتمندترین توصیفگرها برای ارائه ساختارهای محلی به شمار می آید. به دلیل مزایایی که دارد مانند تحمل پذیری اش به تغییرات یکنواخت و سادگی محاسباتی بصورت موفقیت آمیزی برای بسیاری از وظایف متفاوت آنالیز تصویر استفاده شده است. با توجه به مطالب گفته شده این نتایج حاصل می شود: یکی اینکه نمونه الگوی دودویی محلی عمده که نمونه کارامدی از آنالیز تصویر چهره می باشد می تواند اطلاعات مناسبی از طبقه بندی تصاویر بافتی هنگام ارائه الگوهای ساختاری محلی بیان نماید. دوم اینکه با استفاده از الگوی دودویی محلی محور، انتخاب ویژگی بسیار اهمیت دارد برای وظایف گوناگون در آنالیز تصاویر بافتی خواهد داشت زیرا در این روش توصیف بافت تاحد زیادی به افزایش طول بردار ویژگی خواهد انجامید.

پس به صورت کلی به اینگونه عمل می کنیم که ابتدا تصویر به دو بلوک غیرهمپوشانی تقسیم می شود سپس به کمک تکینیک LBP(هیستوگرام) ویژگی بافت تصویر را استخراج می کنیم و میزان شباهت ها را اندازه گیری می کنیم و در نهایت منطقه ی جعل را تشخیص می دهیم.

این روش در مورد کشف جعل کپی-انتقال تصاوویر دیجیتال نیز استفاده می شود.

در سال 2013 داورزنی و همکارانش از الگوی باینری محلی جهت تشخیص جعل کپی-انتقال استفاده کردند، آنها ابتدا تصویر بلوک بندی و الگوی باینری محلی را به سه صورت مختلف روی هر بلوک اعمال نمودند، سپس با استخراج ویژگی های حاصل و مقایسه آنها نسبت به عمل تشخیص جعل اقدام کردند، آنها ادعا کرده اند که روش پیشنهادیشان قادر به تشخیص دقیق تکرار مناطق حتی بعد از تحریفات مانند چرخش، پوسته پوسته شدن، فشرده سازی و مات کردن است.

منبع:

 دانلود  مقاله بکارگیری الگوی دودویی محلی در استخراج ویژگی تصاویر

دانلود مقاله Copy-move forgery detection

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)