IFD : Image Forgery Detection

یک نمونه پروژه تشخیص جعل کپی حرکت به روش DCT

تشخیص صحت تصاویر، وقتی برای ما بسیار مهم خواهد بود که می خواهیم از آن تصاویر به عنوان مدرک در دادگاه استفاده کنیم. همانطور که قبلا ذکر شد تصاویر می تواند به عنوان منبع گواه در بسیاری از زمینه ها مانند پزشکی، جنایی و غیره استفاده شود.

جعل کپی انتقال یکی از رایج ترین روش های جعل تصاویر است که در آن، یک قسمت ازتصویر، کپی شده و در مکان دیگری از همان تصویر چسبانده می شود.

در اغلب روش ها، زمانی می توانند تشخیص دهند که هیچ تغییری روی ناحیه ی کپی شده، قبل از چسبانده شدن، انجام نشود. بیشتر جاعلان به جهت اینکه ناحیه ی کپی شده با نواحی اطراف آن همخوانی داشته باشد و تصویر طبیعی تر به نظر برسد، بر روی ناحیه ی کپی شده، یکسری تبدیلات هندسی اعمال می کنند.

تبدیل کسینوسی گسسته یا DCT که مخفیف Discrete cosine transform است، دنباله ‌ای محدود از نقاط داده را به‌ صورت مجموع توابع کسینوسی که در بسامد های متفاوت نوسان می ‌کنند را نمایش میدهد.

یکی از مهمترین بخشهای الگوریتمهای تشخیص جعل، مرحله ی استخراج ویژگی از تصویر است. بعبارتی بایستی با استخراج ویژگی مناسب و تطابق این ویژگی ها با یکدیگر بخشهای جعل شده تصویر را شناسایی کنیم. برای انتقال تصاویر به فضاهای مختلف و استخراج ویژگی در هر فضا از تبدیلهایی مثل dct=کسینوسی گسسته و یا dwt= موجک گسسته استفاده می شود.

این تبدیل ها در مراحل اولیه به بلاک ها و یا کل تصویر اعمال می شود.

خصوصیت و مزیت بسیار مهمی که تبدیل dct نسبت به مابقی تبدیل ها از جمله dwt دارد این است که تبدیل dwt نمی تواند مناطق کپی شده ای که عملیات مهندسی (چرخش، پوسته پوسته شدن) روی آنها اعمال شده را شناسایی کند اما تبدیل dct در این زمینه قوی است.

 در این پروژه قصد بر این است که بتوانیم نقاطی را که جعل شده اند شناسایی و کشف کنیم. این پروژه یک نمونه ی ساده از کشف جعل کپی-انتقال می باشد که با تبدیل DCT انجام گرفته است در برنامه متلب انجام شده است.

در زیر می توانید چند نمونه از کشف جعل کپی-انتقال را روی تصویرهای مختلف در برنامه متلب مشاهده کنید ;که طی انجام یکسری فرآیند در نهایت ناحیه ای که جعل شده است را به ما نمایش می دهد.

در قسمت بعد به توضیح توابع مورد استفاده شده در این پروژه می پردازیم.

برای دانلود رایگان این پروژه و مقالاتش اینجا را کلیک کنید.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.