IFD : Image Forgery Detection

تکنیک بلاک بندی

بلاک بندی تکنیکی است که برای کشف جعل کپی-انتقال تصاویر دیجیتالی استفاده می شود و دارای روش های زیادی است. روش های مبتنی بر بلاک بندی به دنبال وابستگی بین ناحیه ی اصلی تصویر  و ناحیه ی کپی شده است.

روش های مبتنی بر بلاک شامل این مراحل اصلی است:

1) پیش پردازش: تصویر رنگی در این مرحله با استفاده از تبدیل مناسب به تصویر سیاه و سفید تبدیل می شود.

2) بلاک بندی: تصویر جعل شده باید حداقل 2 منطقه ی مشابه داشته باشد، برای جلوگیری از هزینه های بالا در ابتدا تصویر به بلاک هایی تقسیم می شود. در واقع برای مقایسه کردن از بلاک بندی استفاده می کنیم. بلاک هایی که برای مقایسه استفاده می شوند می توانند دایره ای باشند و یا مربعی.

3) استخراج ویژگی: دقت و سرعت و پیچیدگی الگوریتم تشخیص جعل کپی-انتقال بستگی به نحوه ی استخراج ویژگی ها داردکه خود دارای روش های مختلفی است. از هر بلاکی یکسری ویژگی استخراج می شود برای مقایسه کردن.

4) تطابق ویژگی: بعد از استخراج ویژگی ها، این ویژگی ها در یک ماتریس به عنوان سطرهای ماتریس قرار می گیرند و به روش های مختلفی  این ویژگی ها با هم مقایسه می شوند.

5) تصمیم گیری در موورد جعل: همیشه مععیار شباهت برای تصمیم گیری در مورد وجود یا عدم وجود منطقه ی تکراری کافی نیست. این به این دلیل است که بسیاری از تصاویر طبیعی ممکن است شامل یک یا چند جفت از مناطق مشابه باشد. بنابراین حتما باید ویژگی های محل هایی که کپی-انتقال شده استخراج شده و  شناسایی شود. برای این مرحله الگوریتم های متفاوتی وجود دارد.

6) پس پردازش: گاهی آن نواحی تکراری که در مرحله ی قبل شناسایی شده اند نیاز به پردازش های بیشتری دارند که در این مرحله انجام می شود و روش های مختلفی دارد.

منبع

A Survey of Partition-Based Techniques for Copy-Move Forgery Detection

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.