IFD : Image Forgery Detection

روشهای تشخیص جعل

همانطور که گفته شد هدف از تشخیص جعل احراز هویت یک تصویر است. راهکار احراز هویت به دو دسته طبقه بندی می شود: 1)فعال     2)غیرفعال یا کور

1) فعال: از یک کد احراز هویت که در محتوای تصویر تعبیه شده است بهره می گیرند. این روش به منظور درج کد احراز هویت در درون تصویر، نیازمند سخت افزار یا نرم افزار خاص می باشد.

واکشف جعل فعال مانند واترمارکینگ و امضای دیجیتال است. این روش به علت مشکلات و محدودیت هایی که دارد مورد استفاده قرار نمی گیرد. در سال های اخیر برای کشف جعل تصاویر به روش کور توجه زیادی شده است.

2) کور: این تکنیک بر این فرض استوار است که با وجود اینکه ممکن است جعل تصویر هیچ سرنخ بصری بر جای نگذارد اما حتما باعث می شود که انسجام تصویری را بر هم بزند و ناسازگاری به وجود آورد، از این ناسازگاری ها می توان جعل را تشخیص داد. این تکنیک نیازی به پیشینه ی تصویر ندارد،  این روش اطلاعات را در تصویر جاساز نمی کند و مناسبتر و آسانتر است.

روش غیرفعال و یا همان کور خود دارای تکنیک های متعددی برای رفع این مشکل است مانند تکنیک های مبتنی بر بلاک بندی و تکنیک های مبتنی بر خوشه بندی که هر کدام از این تکنیک ها دارای روشهای مختلفی است.

اما به غیر از جعل کپی-انتقال روش های دیگری هست که در ادامه به آن می پردازیم.


منبع:

Copy-move forgery detection and localization by means of robust clustering withJ-Linkage


در پستهای بعد 4 مورد از تکنیک تشخیص جعل کور (غیرفعال) بیان شده است.


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.