IFD : Image Forgery Detection

جعل با استفاده از خصوصیات فشرده سازی JPEG

یکی دیگر از روش های جعل تصاویر دیجیتال استفاده از خصوصیات فشرده سازی JPEG است.
یکی از فرمتها برای فشرده سازی تصویر JPEG است. اکثر تصاویری که با دوربین های دیجیتالی گرفته می شود با این فرمت است. تشخیص اینکه تصاویری که با فرمت bitmap هستند قبلا با فرمت JPEG فشرده سازی شده است  یا خیر موضوع مهمی است و نقش بسزایی در مخدوش سازی دارد.
حداقل ترین کار برای ویرایش تصویر، باز کردن تصاویر و ذخیره سازی مجدد آن است. چون JPEG قالب معروفی است، به احتمال زیاد هر دو تصویر منبع و نهایی در قالب JPEG هستند. JPEG یک الگوریتم فشرده سازی با اتلاف است، الگوی خاصی را در تصویر ایجاد می کند که در یک بار فشرده سازی طبیعی وجود ندارد. البته به شرطی که تصویر بریده نشود. این الگو می تواند گواهی بر دستکاری تصویر باشد. البته باید به یاد داشت، که فشرده سازی تصویر  نشان دهنده ی سوء نیت شخص نیست، و شاید سهوا صورت گرفته شده باشد. به عنوان مثال شخصی تصویری را می بیند و سپس آن را به اشتباه دو بار ذخیره می کند.

منبع:
دانلود بررسی و پیاده سازی روش های غیرفعال تشخیص جعل در تصاویر

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.